x Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki.

Serdecznie zapraszamy osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej oraz Przedsiębiorców do skorzystania z oferty przygotowanej w ramach

Olsztyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości MEDICAL

Podmioty prowadzące działalność nie dłużej niż 3 lata mogą skorzystać z ofert na preferencyjnych warunkach.

 

SCIEŻKA APLIKACYJNA DO OLSZTYŃSKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MEDICAL:

1.     Złożenie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami w wersji papierowej na adres: Olsztyński Inkubator Przedsiębiorczości MEDICAL; 10-167 Olsztyn; ul. M. Kotańskiego 6, pok. 12.

2.     Ocena formalna wniosku aplikacyjnego. Oceny dokonuje kierownik Inkubatora.  Dopuszcza się przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z przedstawicielami Wnioskodawcy.

3.     Skierowanie wniosku do Zespołu Obsługi Inkubatora (ZOI) celem uzyskania pisemnej opinii dotyczącej możliwości realizacji proponowanego rodzaju działalności pod względem technicznym.

4.     Wystąpienie do Prezesa Inkubatora z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie przyjęcia podmiotu do Inkubatora.

UWAGA:

·       O kolejności przyjmowania do Inkubatora dopuszczonych formalnie przedsiębiorstw będzie decydowała kolejność złożenia przez nich kompletnych dokumentów.

·       Przyjmowanie wniosków odbywa się w sposób ciągły. Wniosek można złożyć każdego dnia (od pon. do pt. w godzinach 8.00-16.00)  w biurze Olsztyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości MEDICAL.

 

Załączniki:

 

1. Wniosek aplikacyjny do Olsztyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości MEDICAL- załącznik nr 1

2. Wniosek przy ubieganiu się o pomoc de minimis- załącznik nr 2

3. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis- załącznik nr 3

4. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis- załącznik nr 4

5. Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami, składkami wobec ZUS i US

Inne dokumenty:

6. Regulamin Olsztyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości MEDICAL- załącznik nr 5

  
Więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.medical.olsztyn.plwróć

 

Olsztyński Inkubator Przedsiębiorczości "MEDICAL"
ul. Marka Kotańskiego 2, 10-167 Olsztyn
NIP: 739-385-95-84
tel. 660 420 675
tel. 602 125 922


Kierownik Olsztyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości "Medical"
Katarzyna Kij
e-mail: katarzynak.oip@koszarypark.pl